Centre og andre tilbud

Følgende organisationer tilbyder landsdækkende rådgivning for voksne med senfølger af seksuelle overgreb. Se kontaktoplysninger og åbningstid på deres hjemmesider.

 • CSM Øst
  Landsdækkende rådgivning via telefon eller chat
 • Freja Centret
  Landsdækkende erfaringsbaseret rådgivning
 • Kvisten 
  Rådgivning og behandling også til pårørende
 • Thoracenter
  Landsdækkende rådgivning

 

Behandlingstilbud, støttegrupper og samtaletilbud. Nedenstående centre er sorteret efter region og by.

Region Hovedstaden

CSM Øst - Behandling, socialrådgivning og frivilligrådgivning
(dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland)
Socialrådgivning er ikke betinget af fremmøde men kan finde sted pr. tlf.
Individuel behandling, gruppeterapi og selvhjælpsgrupper kræver fremmøde i centret på Frederiksberg.

Kvisten - Behandling
Der tilbydes kønsopdelt gruppeterapi samt individuel terapi. Kvisten har flere afdelinger i regionen.

Derudover: 

Region Sjælland

CSM Øst - Behandling, socialrådgivning og frivilligrådgivning
(dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland)
Socialrådgivning er ikke betinget af fremmøde men kan finde sted pr. tlf.
Individuel behandling, gruppeterapi og selvhjælpsgrupper kræver fremmøde i centret på Frederiksberg.

LivaRehab har en afdeling i Vordingborg som kører projekt Tryg Ungdom der henvender sig til unge mellem 18-30 år som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen gratis, anonym rådgivning og individuelt tilrettelagte og gruppebaseret psykologforløb. For mere information om Tryg Ungdom, kontakt LivaRehab.

Kvisten - Behandling
Der tilbydes kønsopdelt gruppeterapi samt individuel terapi. Kvisten har en afdeling i Kalundborg.


Region Syddanmark

CSM Syd, Frivilligsektion (dækker Region Syddanmark)
Socialrådgivning er ikke betinget af fremmøde men kan finde sted pr. tlf.
Bisidderhjælp, samtaler, støttegrupper og værested kræver fremmøde i centret i Odense.

CSM Syd, Behandlingssektion – dækker Region Syddanmark
Individuel behandling, gruppeterapi samt pårørende- og parsamtaler finder sted i Odense. Der er oprettet en satellit i Kolding.

Kvisten 
Der tilbydes kønsopdelt gruppeterapi samt individuel terapi. Kvisten har afdelinger flere steder i regionen. 

Derudover:


Region Midtjylland

Christine Centeret, CSM Midt Nord, Frivilligsektion (dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland)
Socialrådgivning er ikke betinget af fremmøde men kan finde sted pr. tlf. 
Samtaler, støttegrupper og værested kræver fremmøde i centret i Århus.

CSM Midt Nord, Behandlingssektion (dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland)
Individuel behandling og gruppeterapi finder sted i centret i Århus.

Kvisten Der tilbydes kønsopdelt gruppeterapi samt individuel terapi. Kvisten har afdelinger flere steder i regionen. 

Derudover:

 

Region Nordjylland

Christine Centeret, CSM Midt Nord, Frivilligsektion (dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland) Socialrådgivning er ikke betinget af fremmøde men kan finde sted pr. tlf.
Samtaler, støttegrupper og værested kræver fremmøde i centret i Århus.

CSM Midt Nord, Behandlingssektion (dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland) Individuel behandling og gruppeterapi finder sted i centret i Århus.

Kvisten Der tilbydes kønsopdelt gruppeterapi samt individuel terapi. Kvisten har afdelinger flere steder i regionen.