Behandlingsmuligheder

Hvis du har brug for akut hjælp, kan du klikke på linket her.

CSM Øst, CSM Syd og CSM Midt Nord
I København, Odense og Århus er der oprettet tre specialierede centre for voksne med senfølger af seksuelle overgreb. CSM Øst (København), CSM Syd (Odense)  CSM Midt Nord (Århus) tilbyder gratis behandling - både individuel behandling og gruppeterapi. Ventetiden på individuel behandling varierer fra ½ år til 2½ år.  Centrene har også forskellige andre tilbud som f.eks. socialrådgivning, selvhjælpsgrupper og samtaler.


Andre tilbud
Under Centre og andre tilbud er der en liste over flere andre behandlings-, støtte- og rådgivningstilbud, der findes i landet af frivillige foreninger. Det er ikke akuttilbud og der må påregnes ventetid.

Psykologordningen
Psykologordningen er permanent lukket pr. november 2015, da bevillingen er brugt og satspuljepartierne har valgt ikke at føre ordningen videre. 

 

 

Sygesikringsordningen
Via egen læge har man mulighed for at få en henvisning til max. 12 timers psykologbehandling med tilskud fra sygesikringen, hvis man har været udsat for seksuelle overgreb inden det fyldte 18. år. Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Hvis der har været flere krænkere, er det muligt i nogle, men ikke alle regioner, at få flere henvisninger. Det kan også være, at man opfylder kriterierne for at få henvisning på et andet grundlag og derved få flere henvisninger i træk. Læs mere om kriterierne her.

 

 

Psykiatrien - Pakkeforløb
Din læge kan også henvise dig til et Pakkeforløb for voksne med "Belastnings- eller tilpasningsreaktion". På Region Hovedstadens hjemmeside beskrives behandlingen således:

"Behandling af patienter der har været udsat for incest / seksuelle krænkelser: Oftest traumefokuseret behandling i specialgruppe for personer med senfølger efter incest eller andre seksuelle krænkelser. Behandlingen af 3/4 -1 års varighed."

Læs mere om pakkeforløbet her.
 

Privatpraktiserende psykiater
Behandling hos en psykiater er gratis efter henvisning fra egen læge. Der kan ofte forekomme lange ventetider. En psykiater har studeret medicin på universitetet og har efter sin uddannelse til læge taget en specialistuddannelse i psykiatri, som er læren om psykiske sygdomme og personlighedsforstyrrelser. Psykiateren må derfor (i modsætning til psykologen) ordinere medicin, men benytter sig også af samtale i behandlingen.


Privatpraktiserende psykolog eller psykoterapeut

Har man mulighed for selv at betale for sin terapi, kan man frit vælge en terapeut eller psykolog. Der findes mange former for såkaldt alternativ behandling, som kan være effektive men man skal se sig godt for. Det er ikke alle behandlere, der har tilstrækkelig viden om traumatisering.

Det er muligt at søge legater til at finansiere sin terapi. Bogen 'Vejviser til legater og fonde' af Per Billesø og Berit Jylling kan lånes på biblioteket.

VISO
VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) tilbyder gratis vejledende rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Du kan få rådgivning til at få en bedre forståelse af de specielle problemstillinger, der kendetegner din sociale situation og få redskaber til bedre at kunne håndtere problemstillingerne. Rådgivningsforløbet starter ofte indenfor få uger efter din ansøgning. 

Har du problemer i dit voksenliv med f.eks. forældrerollen, dit arbejdsliv, reaktivering af traumerne p.g.a. en svær aktuel situation, stofmisbrug som forhindrer dig i at få terapi for senfølgerne etc., har du mulighed for at søge et rådgivningsforløb gennem VISO. Forløbene varetages af VISO-leverandørene CSM Øst, CSM Syd, CSM Midt Nord eller Rådgivningen Janus.

Læs mere om VISO her. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt, da et VISO-forløb er en rigtig god mulighed for at få specialiseret hjælp. Har du mere end 50 km til nærmeste rådgiver, får du transportudgifter dækket. I nogle situationer rejser rådgiveren til nærmeste storby.