For mænd

Når man siger 'ligestilling' tænker de fleste på kvinders ligestilling med mænd. Men når vi taler om senfølger af seksuelle overgreb, forholder det sig lige omvendt. Langt de fleste tilbud til behandling og heling er udviklet på baggrund af kvinders behov.

Tilbud til mænd

  • Kvisten tilbyder individuel terapi og gruppeterapi i næsten hele landet. Tilbuddet gælder både mænd og kvinder over 18 år. Grupperne består enten af mænd eller kvinder, så kønnene blandes ikke. Grupperne følger den særlige gruppemetode, udviklet til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, som er beskrevet i bogen “At bestige bjerge” af psykoterapeut MPF Jette Lyager og psykoterapeut MPF Lone Lyager.

   Kvisten har oprettet et Taskforce af mænd, der tager ud og holder oplæg om livet med senfølger. 

  • I Spors debatforum her på sitet er der en 'Debat for mænd'.

  • Der findes flere internationale netværk for seksuelt misbrugte mænd, bl.a. MaleSurvivor som holder en international konference hvert 2. år, hvor der sættes fokus på den misbrugte mand.

  • Der er dannet et netværk i Norge for seksuelt misbrugte mænd. Hjemmesiden kan ses på utsattmann.no.

Er du seksuelt misbrugt mand
Vi håber meget at du vil finde viden og inspiration gennem nedenstående tekst og Spors hjemmeside, så du vil søge den hjælp, du evt. har brug for.

Hvis du bor i nærheden af København, Aarhus eller Odense og er klar til at arbejde med din overgrebshistorie gennem gruppeterapi, vil vi opfordre dig til at kontakte CSM Øst, CSM Syd eller CSM Midt Nord for at blive skrevet på venteliste til en terapeutisk gruppe. Ingen af centrene gør pt., set med Spors øjne, noget helhjertet forsøg på at henvende sig til seksuelt misbrugte mænd, så derfor er det endnu vigtigere, at I selv gør opmærksom på behovet for målrettede tilbud.
Kvisten udvider i øjeblikket deres tilbud til mænd med senfølger, og de har efterhånden både individuelle og gruppetilbud i flere byer primært i Jylland men også i København og snart i Vordingborg. 


Følgende tekst er skrevet af og gengivet med tilladelse fra Jette Lyager og Lone Lyager, Klinik for Incestterapi.

Myter om mænd
Den seksuelt misbrugte mand har alt for længe været usynliggjort af samfundets myter og stereotype kønsrolleopfattelser. Derfor har den generelle viden om seksuelle overgreb mod børn for en stor del været baseret på studier af det incestuøse far-datter forhold. Viden om seksuelle overgreb af drenge er derimod præget af en række myter, hvoraf de vigtigste synes at være:
 
 • at drenge og mænd ikke kan være ofre
 • at drenge oftest bliver misbrugt af homoseksuelle mænd
 • at hvis en dreng oplever seksuel ophidselse under overgrebet betyder det, at han frivilligt har deltaget i det eller nød det
 • at drenge bliver mindre traumatiserede af misbrug end piger
 • at drenge, der misbruges, selv bliver krænkere
 • at drenge, der misbruges af mænd, er eller bliver homoseksuelle

Hvis den misbrugte mand skal vove sig ud “af mørket” er der behov for et opgør med disse myter. Indtil da er der en fare for, at myterne er med til yderligere at isolere og stigmatisere ham.

Smertefuld hemmeligholdelse
Først i de senere år er der indhøstet større viden om drengen/manden som offer og den forskel der er i drenge og pigers måde at tilpasse sig det seksuelle misbrug på. Det mest iøjefaldende i mødet med den misbrugte mand handler om hans kamp med at få det seksuelle misbrug til at 'passe sammen med' hans indre billede af, hvad det vil sige at være en mand. På trods af den samfundsmæssige opblødning af mande- og kvinderoller ligger de traditionelle kønsrolleforventninger alligevel dybt i os alle. Mænd forventes at være stærke, handlekraftige og uafhængige, de skal kunne beskytte sig selv og de må ikke være sårbare, passive og underlegne.

Sådanne stereotyper bliver vi indpodet med gennem opdragelse, medier m.v. Ikke alene den misbrugte mand, men også alle andre har derfor svært ved at forestille sig mænd som ofre. Hvis en mand ikke kan være et offer, er et mandligt offer ikke en mand! Vi forbinder således det at være offer med noget kvindeligt. Denne forestilling synes at være en vigtig årsag til mandens smertefulde hemmeligholdelse af overgrebene og er samtidig den største hindring for ham i at søge den hjælp han har brug for.

Demaskulinisering
For at begribe mandens følelse af at være blevet demaskuliniseret af overgrebene, må man forstå dynamikken i de seksuelle overgreb og her se på de meningstilskrivninger drengen fik lavet 'den gang'. Det at blive 'taget seksuelt' eller forført af en stærkere og mere magtfuld person er jo nøjagtig det modsatte af, hvad det maskuline rolleideal indebærer. I overgrebssituationen er drengen reelt svag, passiv, sårbar og hjælpeløs i forhold til krænkeren og bliver på den måde forvandlet til 'det svage køn'. Den massive følelse af afmagt lever videre i den voksne mand.

Sorg, fortabthed, forladthed
Kønsrolleforventningerne gør at manden som voksen ikke giver sig selv lov til at være offer og bevirker, at han på alle mulige måder bliver nødt til at beskytte sig mod de pinefulde følelser af afmagt og sårbarhed fra 'den gang'. Følelser der til stadighed overrumpler ham i han 'nu-liv' og som er næsten umulige for ham at udholde. De underliggende følelser af sorg, fortabthed og forladthed bliver ofte camoufleret gennem vrede, irritation og raseri, hvilket igen er med til at forstærke hans følelse af isolation. At bryde hemmeligheden og søge professionel hjælper et vigtigt skridt i helingsprocessen.

Læs også artiklen 'Det erobrede køn - Mænd som ofre for seksuelt misbrug'.