Tidslinie

Ubearbejdede traumer bliver lagret i korttidshukommelsen, og derfor kan det føles som om, at den traumatiske hændelse stadigt sker 'her og nu'. Følelserne er stadigt levende. Det påvirker tidsfornemmelsen og tidsoplevelsen, så fortiden kan virke mere nærværende end nutiden. 

Samtidigt skaber traumatiske hændelser også en fragmenteret hukommelse, hvor der kan være mange sorte huller. Det kan være svært at finde ud af, hvornår forskellige ting fandt sted og få dem tidsfæstet rigtigt, hvilket understøtter følelsen af, at fortid og nutid er ét. 

En tidslinie kan hjælpe til at skabe bevidsthed, kontinuitet og sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid og dermed give et bedre tidsperspektiv. Den kan tegnes, skrives, eller visualiseres og efterhånden udbygges med f.eks. fotografier, hvis man har lyst. 

Start med at lave en streg fra venstre med årstallet for fødslen og før den helt ud til højre, hvor afslutning af livet befinder sig. Sæt årstal på de vigtige begivenheder igennem livet - også de i fremtiden, der kendes. Placer både fortidens traumatiske hændelser og gode oplevelser nogenlunde dér, hvor de hører til kronologisk. 

Når tidslinien er integreret, kan det ligefrem blive en vane umiddelbart at placere gamle erindringer, når de dukker op. 

Et lille redskab der kan skabe stor forandring.

 

Tidslinie