Korte tekster om senfølger

Herunder er links til nogle korte tekster om forskellige senfølger af seksuelle overgreb og de øvrige opvækstforhold.

Hensigten med disse korte beskrivelser er at give en fornemmelse af, hvad senfølger er og hvorfor de kan præge et menneskes liv så dybt og vedvarende.

Det er klart, at så korte beskrivelser af nogle meget komplekse problemer aldrig kan blive fyldestgørende. Der vil altid være individuelle forskelle i den måde mennesker oplever og opfatter tingene, så nogen vil kunne genkende sig selv i det beskrevne, mens andre vil have helt anderledes oplevelser.

Der må meget gerne linkes til teksterne men de må kun kopieres med tydelig henvisning til Landsforeningen Spor som kilde.