Fakta

1. "Den nyeste forskning viser at ca. 1.200 børn (ca. 2%) fra hver årgang udsættes for seksuelle overgreb i deres barndom eller ungdom."
Kilder: TV2 Nyhederne. Rapport som der referers til: Børnemishandling i hjemmet, SFI 2010.
 

2. Ud af disse 1.200 børn er det kun en ganske lille brøkdel (mellem 10-20 %) der får tilstrækkelig hjælp som børn.

Kilde - de 10%: Kristeligt Dagblad: Projektleder ved Sct. Stefans Rådgivningscenter i København, psykolog Thomas Bjørn Hansen: "Vi har ingen præcise tal på hvor mange, der ikke får hjælp, men en kvalificeret vurdering fra Det Kriminalpræventive Råd lyder på godt 90 procent. Det tal dækker dels over børn, der aldrig bliver opdaget, og dels over børn, der ikke får den rigtige behandling.

Kilde - de 20%: BUPL - Børn & Unge, side 2: Hvis 100 unge fortæller, at de på et tidspunkt har været udsat for fysiske overgreb, har de sociale myndigheder kun registreret 20 af dem, og kun 2 er blevet observeret og undersøgt på et hospital, fortæller Mogens Christoffersen, sociolog og seniorforsker ved det Nationale Center for Velfærd, SFI, skriver Politiken. »Når det gælder vanrøgt, er vurderingen, at kun hvert fjerde tilfælde registreres af myndighederne,« siger han.
 

3. En spørgeskemaundersøgelse blandt 9.-klasseselever i 2008 viste, at 5 % af drengene og 22 % af pigerne havde oplevet et seksuelt overgreb. Adspurgt om de selv betragtede oplevelsen som et overgreb, svarede kun 1 % af drengene og 9 % af pigerne ja til dette (Helweg-Larsen m.fl., 2009).
Kilde: Socialstyrelsen.

Hvis man rundt regnet siger, at det så er 10% af alle børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, svarer det til 445.000 mænd og kvinder over 18 år.
 

4. Rapport fra SFI omhandlende børnemishandling med primært fokus på fysisk mishandling begået af barnets forældre. Rapporten viser, at 5,6 % af en årgang børn bliver fysisk mishandlet af deres forældre. Under hver femte af dem, eller ca. 1 %, bliver opdaget af kommunen. Og kun 0,12 % - altså ca. en ud af 1000 – bliver opdaget i forbindelse med hospitalsbehandling.

Rapporten ser også på såkaldt psykologisk mishandling, hvor forældre ydmyger deres børn og fortæller dem, at de er uønskede, uelskede eller værdiløse. Det siger hele 23 % af de interviewede, at de har oplevet. Men kun ca. hver syvende af tilfældene, eller 3,2 %, ender hos kommunen.

Hver syvende interviewede, eller 15 %, fortæller desuden, at de er blevet udsat for vanrøgt i deres barndom. De har fx ikke fået ordentlig mad, fysisk pleje og omsorg. Omkring 3,4 % af en årgang bliver registrerede som vanrøgtede i kommunernes børnesager.
Kilde: SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd. Rapporten kan downloades.
 

5. "Arbejdsmarkedstilknytningen for brugere i behandling på centrene (voksne med senfølger) er lavere (44 procent), end for den samlede befolkning (65 procent)."
Kilde: Årsstatistik 2012, side 25. 
 

6. Uddannelsesniveauet er til gengæld højere blandt brugerne af centrene for voksne med senfølger. Lidt under halvdelen af centrenes brugere, 44 procent, har en videregående uddannelse, mens omtrent en tredjedel, 30 procent, af den samlede befolkning har en videregående uddannelse.
Kilde: Årsstatistik 2012, side 23. 
 

7. Undersøgelser viser, at 60 procent af dem, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, udvikler senfølger.
"Internationale omfangsundersøgelser om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen blandt voksne er som regel baseret på studier med selvrapportering. Disse studier viser, at i omegnen af 60-80 % af de personer, der selvrapporterer seksuelle overgreb i barndommen, har senfølger. Der er dog en række usikkerheder tilknyttet sådanne studier, såsom risiko for over- eller underrapportering mm."
Kilde: Socialstyrelsen. 

Hvis 445.000 voksne danskere var udsat for seksuelle overgreb i barndommen (se punkt 3), vil antallet af voksne over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb ligge på over 250.000 personer i Danmark.

8.  Undersøgelser viser, at 70-80% af kvinder på psykiatrisk afdelinger har været udsat for seksuelle overgreb.
Kilde: LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere)
 

9.  Blandt voksne med psykoser har næsten 70% af kvinderne og 60% af mændene
oplevet vold eller seksuelle overgreb i barndommen.
LAP skriver i et høringssvar fra 2005: "Nyligt offentliggjort forskning bekræfter, som det bl.a. fremgår af Dagens Medicin den 25.11.2005 og af Acta Psychiatrica Scandinavica, november 2005 (vol. 112, no. 5) denne opfattelse. Det viser sig bl.a., at blandt voksne psykotiske har næsten 70 pct. af kvinderne og 60 pct. af mændene oplevet vold eller seksuelle overgreb i barndommen."
Kilde: LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere)
 

10.  Incest Center Fyn har gennemført en undersøgelse af den første årgang af klienter som viste, at 86 % af deltagerne i evalueringen opfyldte kriterierne for en posttraumatisk stressforstyrrelse – et niveau, der er på linje med tallene for PTSD hos behandlingssøgende torturofre.
Kilde: Psykolog Nyt


Andet materiale

Kommunernes beredskab til voksne med senfølger af seksuelle overgreb.

Vidensindsamling om Psykologordningen 2008-2011
- Et tilbud til voksne borgere med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.