Spors lukkede Facebookgruppe

I tilknytning til vores Facebookside har vi oprettet en lukket gruppe for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen. At gruppen er lukket vil sige, at den er synlig for andre, men det er kun gruppens medlemmer, der kan se, hvem der er medlemmer, og hvad, der bliver skrevet. Er der behov for fuldstændig anonymitet, er det muligt at oprette en 'alternativ' FB-profil.

Kommunikationen i gruppen 

Kommunikation kan være en svær ting. Især når man er vokset op i et miljø med nogle meget uhensigtsmæssige kommunikationsmønstre. Det bliver ikke nødvendigvis lettere af, at vi kommunikerer på skrift, så vi ikke kan se hinanden og læse hinandens signaler. Så for bedst muligt at sikre en konstruktiv og ordentlig debatkultur, er her nogle rammer, der forhåbentligt kan være med til at gøre gruppen god, tryg og velfungerende.

Her på hjemmesiden ligger flere artikler om f.eks. kommunikation gennem Offer-Krænker-Frelser trekanten, om differentiering og om hvorfor det kan være svært at holde sig på sin egen banehalvdel. Det er på baggrund af denne tænkning, at vi har udarbejdet disse rammer.

Gruppens formål 

 • At have kontakt med ligesindede der har grundlag for at forstå én.
 • At skabe fællesskab og støtte hinanden, hvor der er behov for det.
 • At skabe åbenhed om livet med senfølger af seksuelle overgreb og de øvrige opvækstforhold.
 • At støtte positiv udvikling både personligt og samfundsmæssigt
   

Gruppens rammer

 • Tillid er en forudsætning for, at vi kan kommunikere åbent og ærligt
 • Alle har tavshedspligt. Hvad der deles i gruppen, skal blive i gruppen. 
 • Gruppen fungerer ud fra holdningen: Jeg er ok - du er ok.
 • Der kommunikeres åbent, uden fordømmelse eller kritik overfor det, andre fortæller og med ret til at udtrykke det, hvis man føler sig såret eller stødt.
 • Forskellighed er naturlig, og det er i orden at være uenige og have forskellige behov, følelser, holdninger, meninger m.v. Derfor kommunikerer vi alligevel i en ordentlig tone.
 • Vi behandler hinanden med gensidig respekt. Ingen skal føle sig gjort forkert eller føle behov for at forsvare eller forklare for at blive forstået og anerkendt.
 • Ingen skal frelse hinanden og vi hverken kan eller skal løse hinandens problemer. Dette kan undgås ved at undlade at give 'gode råd' og fortælle andre, hvad de 'bør' gøre eller hvad der er 'det rigtige' at gøre.
 • Vi kan støtte og bidrage med egne erfaringer og refleksioner samt komme med forslag og in-put, hvis der bliver bedt om det.
 • Alle må bestræbe sig på at blive på egen banehalvdel ved at tale ud fra sig selv ved at komme med respons ud fra egne erfaringer.
 • En tråd kan let købe af sporet og komme til at handle om noget helt andet. Det i orden, at vi lige minder hinanden om at lave en ny tråd, hvis det er relevant og komme tilbage til emnet. 
 • Vi kan alle blive trigget og komme til at trigge andre. Derfor må vi være opmærksomme både på vores egne og andres grænser - og hvis der skal siges fra, så gøre det på en ordentlig måde.
 • Det er vigtigt, at der ikke bliver fortalt detaljeret om overgreb. Det er uhensigtsmæssigt både for afsender og modtager. Hvis der er behov for at dele detaljer, hører det til hos en professionel behandler.
 • Hvis du vælger at fortælle noget af din historie, er det bedst at gøre det i en fil.
 • Mærk efter hvor meget, du har lyst til at dele. Det er så nemt at komme til at skrive noget, man senere kan komme til at fortryde. Skulle det ske, kan du altid vælge at slette dine indlæg og kommentarer.
 • Husk, at det er Facebook, og at der hele tiden kommer nye mennesker ind i gruppen. Måske også nogle, du ikke har lyst til skal vide for meget om dig. 
 • Nogen oplever det som lidt af et kulturchok at komme ind i en gruppe, hvor der er så stor genkendelighed og åbenhed. Det kan være overvældende, så tag dig tid, se dig lidt omkring og mærk efter, om det er noget, du kan være i (lige nu).
 • Det er ikke muligt at dele opslag eller links fra en lukket gruppe. Hvis der er et billede eller en artikel, du vil dele, så gå ind på den pågældende side og del derfra. Gruppen bygger på tillid, så det siger sig selv, at det under ingen omstændigheder er i orden at dele screenshots.
 • Administrator sletter indlæg eller kommentarer, der kan opfattes nedgørende, stødende, sårende, krænkende, missionerende eller på anden måde kan skabe en negativ form for kommunikation.
 • Hvis admininistrator sletter et indlæg eller en kommentar, vil der blive gjort opmærksom på det i tråden og/eller i en privat besked.
 • Mange af gruppens medlemmer har en uddannelse som behandler/terapeut. Det er ikke tilladt at reklamere for egen virksomhed i gruppen, ligesom det heller ikke er tilladt at kontakte gruppens medlemmer med tilbud om behandling. 
   

Vi er kun mennesker, så der er næppe nogen af os, der kan overholde alle punkterne, men det er hensigtsmæssigt, at der er nogle definerede rammer at forholde sig til.

Ønsker alle en god og givende debat.
 

Vil du anmode om medlemskab så klik her.