Så går vi i luften!

 

Spor har i flere år haft et stort ønske om at få etableret et samtaleforum eller debatforum på nettet. Alle mennesker har brug for at opleve et fællesskab med ligestillede men det kan være svært for voksne med senfølger af seksuelle overgreb at finde sammen, fordi det er så tabuiseret et emne.

Sporarbejde Hjemmeside

 

Vores problem var, at det er dyrt at få etableret et sådant forum. Heldigvis forstod Lauritzen Fonden vigtigheden og donerede i 2012 pengene, så vi kunne gå i gang. Det blev estimeret, at forummet kunne være klart i marts 2013, men der gik altså et helt år mere. Men nu er det her! 

Erfaringen viser, at der er rigtigt mange fordele ved et debatforum på nettet:

  • Man ved, hvor man kan møde andre, der kender til de samme problemer, så man behøver ikke at forklare og forsvare.
  • Et forum er landsdækkende og tilgængeligt hele døgnet. Der vil ofte være nogen at få kontakt med, når behovet er der.
  • Man behøver ikke at skulle ud af døren for at mødes.
  • Man skal ikke forholde sig fysisk til andre menneskers tilstedeværelse.
  • Man kan være anonym og det kan være en lettelse, så man kan skrive om sig selv uden at risikere at blive genkendt nede i Netto næste dag.
  • Et forum kan være et godt sted at øve sig i at kommunikere med andre på en ny måde og det kan være et trygt sted at øve sig i at håndtere konflikter. 
  • Nogen har oplevet, at kontakten i et forum kan føre til, at det efterhånden bliver lettere at have kontakt til andre mennesker 'ude i verden'. 

Da vi fandt det firma, der skulle lave forummet, præsenterede de en løsning, så vi samtidigt fik lavet en ny og langt mere funktionel hjemmeside end den tidligere. På den nye hjemmeside kan du bl.a. finde en masse interessante artikler, links til udsendelser i TV og radio, personlige beretninger og meget andet. 

Det er en stor glæde hermed at kunne byde velkommen til vores nye hjemmeside og debatforum.


Kort om debatforummet 

Forummet består af en åben og en lukket del.

  • Alle der besøger siden kan læse, hvad der skrives i det åbne forum, men for at kunne skrive i debatten skal man have registreret sig som bruger. Det gør man let ved at klikke på knappen 'Ny bruger' oppe i højre hjørne.
  • Det lukkede forum er kun for Spors medlemmer. For også at få adgang til det lukkede forum, skal man først have registreret sig som bruger. Dernæst sender man en mail til forum@landsforeningen-spor.dk, hvori man beder om adgang til medlemsforum. I mailen skal oplyses navn, brugernavn samt den e-mailadresse, man er registreret med i Spor.  Når der er givet adgang til det lukkede forum, bliver der sendt en kvitteringsmail til den mailadresse, man er registreret med i Spors medlemskartotek (samme adresse som nyhedsbrevet sendes til).

Der er naturligvis lavet nogle retningslinier for brug af debatten, så den kan foregå på en konstruktiv måde. Der er tilknyttet en moderator, der vil holde øje med, at debatten foregår i en god tone. Brugerne der oplever problemer i en debat, kan også selv kontakte moderator.

Forummet har utroligt mange funktioner, som vi har testet igennem bedst muligt. Alligevel vil der givetvis blive opdaget fejl og mangler, når det kommer rigtigt i brug. Oplever du noget, der ikke fungerer, så send os en mail på forum@landsforeningen-spor.dk.

Med håb om en rigtig god debat og mange gode samtaler fremover.