På sporet af... Michael

 

Michael

5 Hurtige

• Navn:  Michael Rasmussen Palm

• Alder: 47 år

• By: Odense

• Antal år som medlem i Spor: ca. 7 år

• Største styrke: Politik og journalistik

 

Hvilken betydning har Spor for dig?

Foreningen betyder alt for mig i kraft af, at jeg kan udbrede viden om senfølger og kombinere det med mine 2 store interesser: politik og journalistik.
Spor har givet mig et netværk, hvor jeg kan møde ligesindede, som forstår, hvordan det er at leve med senfølger.

Har du gang i nogle spændende projekter i Spor?

Kontoret i Odense er på nuværende tidspunkt mit primære fokus. Drømmen er at skabe et kontor med liv og fællesskab. Et sted med stor aktivitet som kan samle medlemmer fra hele landet.

Har du nogen drømme eller visioner for Spor?

Foruden at kontoret  i Odense er et skridt i retningen af mere synlighed, og forhåbentligt kan være med til, at vi på sigt kan åbne flere kontorer rundt om i landet, så har jeg også en anden stor drøm.

Jeg drømmer om, at senfølgetraumer bliver anerkendt på lige fod med f.eks. krigsveteraners traumer. At senfølgeramte får samme muligheder for behandling.  At der vil være samme anerkendelse og derved også kommunale og nationale tilbud til senfølgeramte.

Politisk arbejder jeg på mange ting. Tilgangen og målene tilpasses hele tiden i et forsøg på størst mulig indflydelse. Et overordnet mål er, at vi til efteråret står med en national handlingsplan, hvor vi har sat et aftryk som kommer flest mulige senfølgeramte til gode.

________________________________________________________________________________

 

Spor i ord
Liv og fællesskab
Kortere afstand
Mødet med ligesindede
Politik
Synlighed
National handleplan

Jeg er fra marts 2019 blevet ansat som konsulent i spor, hvor jeg skal varetage det politiske og journalistiske arbejde, samt den daglige drift af kontoret i Odense.Jeg hører MEGET gerne fra dig, hvis du skulle have en god ide eller har lyst til at bruge kontoret i Odense til noget.

Der vil blive opsat et nøgleboks med kode, så kontoret altid er tilgængeligt for alle aktive medlemmer. Jeg ønsker at kontoret i Odense kan være til glæde for flest mulige, og at der vil være liv og aktivitet.

Vil du være med?

Så kan du kontakte mig på mail: Michael@landsforeningen-spor.dk

Det bliver afholdt åbent hus fredag d. 26. april kl. 11-17. Adressen er Kongensgade 72, 1. sal, 5000 Odense.v og aktivitet.

 

 

  

Klik her for at læse hele nyhedsbrevet for april 2019.