Skrivegruppen (for medlemmer)

Brevhoved 2017

 

Vil du være med?

Skrivegruppen er en landsdækkende gruppe for Spor-medlemmer, der gerne vil skrive om emner relateret til seksuelle overgreb og deres konsekvenser. Det er underordnet hvilken form: bog, kronik, debatindlæg, privat brev, artikel i fagblad, hjemmeside, blog, klageskrivelse...

Det er tanken, at gruppen skal være et sted, hvor vi sparrer med hinanden om skriveprocessen, henter inspiration og opmuntring, udveksler gode råd, deler erfaringer og giver feedback på hinandens tekster.

Fokus er på formidlingen. Hvordan får vi bedst muligt formidlet erfaringer til udenforstående?

Skrivegruppen hjælper hinanden med at få indhold, form og sprog optimeret i forhold til tekstens sigte og målgruppe (til forskel fra Erfaringsstafetten, hvor man skriver for sin egen skyld og fokuserer på selve det at fortælle, blive hørt og mødt).

Eksempler på hvad vi kan hjælpe hinanden med:
- At komme i gang
- Skabe overblik og struktur
- Sammenhæng mellem form og indhold
- Sortere i overvældende stort materiale
- Holde skriveprocessen på sporet
- Korrektur
- Layout, fotos, forside
- Udgivelse, Anmeldelse, Pressedækning

 

Når man skriver om seksuelle overgreb og senfølger heraf opstår en række overvejelser som eksempelvis:
- Hvor detaljeret beskriver jeg hændelserne?
- Hvordan undgås uønskede billeddannelser hos læseren?
- Hvordan vil omgivelserne reagere?
- Hvordan tackler jeg afvisning fra mine nærmeste?
- Hvilke konsekvenser kan det få for andre mennesker (børn)?
- Hvordan beskytter jeg personer, som bør beskyttes?
- Hvem skylder jeg at indhente tilladelse fra?
- Synonym eller eget navn?
- Hvordan giver og modtager jeg kritik - fra Skrivegruppen men måske også fra andre - på et så følsomt emne?

Det kan være rart at have en gruppe at vende den slags med.

Vi sender tekster af rimelig overskuelig længde til hinanden - gerne med angivelse af målgruppe og hvilken form for feedback vi ønsker.

Datoer for deadlines og nye møder aftales indtil videre løbende. Møderne foregår via Skype, men vi vil også kunne mødes fysisk, hvis der er interesse for det.

Send en mail til skrivegruppe@landsforeningen-spor.dk, hvis du er interesseret i at deltage.


Tavshedspligt

Der er tavshedspligt både mht. navne, mails og historier og alt andet, der bliver delt.

 

Bedste hilsner
Charlotte (Aalborg) og Kristinna (Århus)


Artikel om den helende virkning af at skrive:
Science Shows Something Surprising About People Who Love to Write