Møder i lokalafdelingerne

Landsforeningen Spor har fire formål og lokalafdelingerne arbejder for samme formål men med lokalt sigte. :

  1. At synliggøre voksnes senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

  2. At indsamle og formidle viden om senfølger af seksuelle overgreb og pårørendeproblematikker.

  3. At skabe rammer for, at medlemmerne kan danne netværk.

  4. At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme disses interesser samfundspolitisk.

  

Spor har pt. flg. lokalafdelinger:

Nordjysk Spor (Aalborg)

Midtjysk Spor (Århus)

Vestjysk Spor (Esbjerg)

Fyns Spor (Odense)

Sydsjællands Spor (Næstved)

Hovedstadens Spor (Frederiksberg)

 

Det er forskelligt, hvor meget aktivitet, der er i afdelingerne og, hvor tit der holdes møder.

Vil du være med i den lokale Spor-afdeling, kan du kontakte afdelingen pr. mail, eller du ringe til Spor på tlf. 3014 5452 for at høre nærmere. 

Møder bliver annonceret under Til kalenderen på forsiden af hjemmesiden og på de respektive afdelingers Facebooksider.