Møder i lokalafdelingerne

Landsforeningen Spor har tre formål og lokalafdelingerne arbejder for samme formål men med lokalt sigte. : 

  1. At synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.
  2. At skabe rammer for at medlemmerne kan danne netværk.
  3. At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme medlemmernes interesser samfundspolitisk. 

  

Spor har pt. flg. lokalafdelinger:

Nordjysk Spor (Aalborg)

Midtjysk Spor (Århus)

Sønderjysk Spor (Aabenraa)

Fyns Spor (Odense)

Sydsjællands Spor (Næstved)

Hovedstadens Spor (Frederiksberg)

 

Det er forskelligt, hvor meget aktivitet, der er i afdelingerne og, hvor tit der holdes møder.

Vil du være med i den lokale Spor-afdeling, kan du kontakte afdelingen pr. mail eller du kan kontakte Spors frivilligkoordinator Bolette Westerhollt (pr. mail eller på tlf. 3014 5452) for at høre nærmere. 

Møder bliver annonceret under Nyheder her på hjemmesiden og på de respektive afdelingers Facebooksider.