Læsekreds i Kbh. (for medlemmer)

Vi mødes om vores interesse for litteratur, og alle Spor-medlemmer er velkomne. Alle, der deltager, kender til at have været udsat for overgreb, men vores fokus er på litteraturens glæder og helende kræfter.


Deltagelse kræver tilmelding, men ingen forberedelse: Bare mød op, og så vil der være højtlæsning og samtale om et udvalgt tekststykke: et digt, en novelle, et uddrag af en roman etc.


Vi er i Spors lokaler
Grundtvigsvej 27A
1864 Frederiksberg


Der vil blive serveret kaffe, the, lidt kage eller brød samt frugt.


Anne-Lise, som er ivrig læser, pensioneret pædagog, erfaringsbaseret rådgiver i CSM og aktivt medlem i Spor, er mødeleder.


Tilmelding til annelise@landsforeningen-spor.dk senest to dage før den annoncerede dato.


Læsekredsen aflyses ved færre end 3 tilmeldinger. Aflysning meldes ud via mail dagen før.

Se datoer og tidspunkter her på siden under Nyheder eller på Hovedstadens Spors Facebookside

 

 Læsekreds