Tidligere cafémøder

Torsdag d. 06.12.18 - Min vej til livet
Oplæg af Jette Knudsen
"Jeg tager udgangspunkt i min bog 'Min vej til livet' der er en personlig beretning om, hvordan mit liv har formet sig efter overgreb som barn (0-5 år). Jeg fortæller om min krops reaktion - fornægtelse, flugt, skyld, skam, sorg, smerte, afmagt, og alle de andre følelser der er tilknyttet. Jeg fortæller om vejen fra overlevelse til det at tilvælge kroppen - og livet - samt om mit valg af at leve som den jeg er idag."

Onsdag d. 07.11.18 - Stemmehøring som senfølge
Oplæg af Trine Høj Johnsen
At høre stemmer betyder ikke, at man er syg. Mange med senfølger oplever at høre stemmer som en sund reaktion på usunde oplevelser. Trine vil fortælle om, hvor stemmerne kommer fra, hvad deres funktion kan være for en person med senfølger, og hvordan mange arbejder hen imod et samarbejde med stemmerne frem for at kæmpe imod dem. 

Tirsdag d. 09.10.18 - Om krop, kønsidentitet og senfølger 
Oplæg af Philip Fagralid
Oplægget vil tage udgangspunkt i, hvordan min krop har reageret og de kønsproblematikker, jeg har oplevet som senfølge til overgreb i barndommen. Gennem viden tillært i terapi og som fysioterapeut, vil jeg forsøge at give en forståelig forklaring på nogle af disse reaktioner.


Onsdag d. 09.05.18 - Debatmøde om tilgivelse
Spørgsmål omkring tilgivelse kommer jævnligt op, og det kan vække stærke følelser. På mødet tager vi ikke stilling til, om man skal tilgive eller ikke tilgive, for det er en helt personlig sag, men vi lægger op til en åben og fordomsfri debat og dialog om, hvad ordet og begrebet 'tilgivelse' egentligt betyder for os hver især. 

Mandag d. 09.04.18 - Tilbage til kroppen
Oplægget holdes af Siff L. E. Skovenborg, psykomotorisk terapuet (det der tidligere hed afspændingspædagog). Siff deler både personlige erfaringer og faglig viden om, hvordan det er ikke at være 'på plads i sig selv', og hvordan det er muligt at generobre sin krop.
Siff har lavet en videopræsentation af sig selv og sit oplæg, og den kan ses på Youtube.

Torsdag d. 08.03.18 - Hypnoterapi - hvad kan du bruge det til?
Oplægget på Spors cafémøde d. 8. marts holdes af hypnoterapeut Mogens Arngot.  Kan hypnoterapi også være en velegnet behandlingsform for voksne med senfølger af seksuelle overgreb?  

Onsdag d. 07.02.18 - Selvværd, livsvilkår og kvantefysik
Aftenens oplæg holdes af Meike, der vil komme ind på spørgsmål som: Hvad har din selvopfattelse med dine livsvilkår at gøre? Er begrebet selvværd interessant at beskæftige sig med, når vi taler om senfølger af seksuelle overgreb? Og hvad med selvtillid? 

Tirsdag d. 09.01.18 - Når Guds mænd begår overgreb
Hvad sker der i de lukkede religiøse miljøer, der gør det muligt at begå seksuelle overgreb? Hvorfor griber ingen ind, før det har stået på i årevis? Med udgangspunkt i sin bog 'Messedreng' fortæller forfatter og kommunikationsrådgiver Frederik Roed om en katolsk præsts seksuelle overgreb, og om hvordan det er at stå frem som voksen, stille kirken til ansvar og føle sig svigtet igen. 
Torsdag d. 07.12.17 - Offer-Krænker-Frelser Trekanten
Jeanne og Carsten vil i ord og handling demonstrere, hvorfor vi kan komme til at indgå i nogle meget uhensigtsmæssige kommunikationsmønstre med os selv og andre, samt hvordan mønstrene kan brydes, så kommunikationen bliver mere autentisk og ægte. 

Onsdag d. 08.11.17 - En beretning
Som barn var Bettina udsat for vold og seksuelle overgreb. I sit oplæg kommer hun bl.a. ind på, hvordan og hvornår hun fortalte det til sine børn. Hun vil også tale om, hvordan hun lærte at leve med det, hun har oplevet og har fået et godt liv. Er du på Facebook, kan du se en video med Bettinas præsentation af sit oplæg. 
 
Tirsdag d. 10.10.17 - Selvomsorg 
Christina vil tale om indre grænser, at tale sig selv op, selvværd og, hvordan vi kan arbejde med at stole på os selv. Det handler kort sagt om, hvordan vi passer på os selv. 

Onsdag d. 10.05.17 - TFT og EFT - Aflyst
Aftenens oplæg holdes af Karen og Camilla.  Karen er uddannet i TankeFeltTerapi (TFT), Emotionel FrihedsTeknik (EFT) og Metasundhed. Camilla er medlem af Spor og har haft overgreb tæt inde på livet.
Torsdag d. 06.04.17 - At bringe kroppen med som en del af behandlingen
Aftenens oplæg holdes af Krystyna Kowalski, der vil fortælle om Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY), der som navnet siger er en form for yoga specielt målrettet mennesker med traumer. 

Onsdag d. 08.03.17 - 'Hun gør det jo bare for at få opmærksomhed!'
Oplægget holdes af Karin Dyhr, forfatter til 'Glaspigen' og 'Bagom borderline'. Oplægget hedder: Hun gør det bare for at få opmærksomhed! - Noget om borderline "set indefra". Læs hele præsentationen her.  

Tirsdag d. 07.02.17 - Om behandlingsmetoden Sindsro
Oplægget holdes af Sindsro-behandler Lea Eckeroth og hendes klient Linda. Sindsro er - som navnet siger - en metode, der har til hensigt at skabe ro i sindet. Linda skriver: "Sindsro giver mig ro og fred i krop og sind - i hvert fald for et øjeblik. Over tid heler og kommer sjælen sig. Det har langsomt transformeret mig."

Torsdag d. 12.01.17 - Om Borderline 
Stifter af Borderlinenetværket, Pia Frydensberg Lång, fortæller om sin rejse fra svært ramt af personlighedsforstyrrelsen Borderline, til recoveret i 2012. Fra en dagligdag med hyppig selvskade og svære selvmordstanker - til en hverdag med mand & børn, mindfulness og skridtet tilbage på arbejdsmarkedet. Pia arbejder i dag i socialpsykiatrien som kommunikations- og udviklingskonsulent. Oplægget kommer også ind på pårørende og gode råd til disse, effektive terapiformer og sidste nyt forskningsmæssigt ift. Borderline. 

Onsdag 07.12.16 - AFLYST GRUNDET SYGDOM
Aftenens oplæg holdes af NLP- og gestaltterapuet Christina Larsen. Oplægget kommer til at handle om, hvordan man finder ro og holder op med at oversamarbejde, så man mister sig selv. Der vil blive givet nogle redskaber til at finde hjem til sit indre, så man kan være kærlig imod sig selv. 

Torsdag d. 10.11.16 - Om selvaccept og selvomsorg
Pias og Annes oplæg vil både indeholde teori og personlige erfaringer omkring temaerne selvomsorg og selvaccept. De vil bl.a. tale om, hvordan disse begreber kan defineres, hvorfor det kan være så svært at give sig selv omsorg og accept og, hvorfor det kan være en beskyttelsesmekanisme ikke at gøre det.

Onsdag d. 12.10.16 - Om grænser og tilknytning
Aftenens oplægsholder er Christina, der er uddannet NLP- og gestaltterapuet.

For at kunne sætte grænser er det vigtigt at omgive sig med mennesker, der nærer én. Det er ikke muligt at sætte grænser, hvis vi ikke har nogen, der er støttende. Derfor er det som terapeut meget vigtigt at spejle folk kærligt og nænsomt, for det er gennem kærlig støtte, vi kan begynde at finde frem til vores grænser og finde mod til at markere dem.


Tirsdag d. 11.05.16 - Succes og senfølger, selvværd og selvforståelse
"En personlig beretning om et liv i ekstrem kontrol, men alligevel i frit fald. Under en barndom præget af incest og vold, besluttede jeg mig i en tidlig alder for at sikre mig at have størst mulig kontrol og størst muligt succes - for at føle mig berettiget og værdig til at være i verden. Set udefra har det betydet succesfulde uddannelser på højt niveau og et succesrigt international karriereforløb. Men da jeg nåede starten af 40'erne brød dæmonerne, som i mange år havde presset på mine barrikader, igennem. I dag er jeg i gang med at betale prisen for et liv i ydre kontrol, men i indre kaos."

Tirsdag d. 12.04.16 - Et terapiforløb - klient og terapuet 
Pia og Katarina fortæller om deres oplevelse af et gruppeterapiforløb set fra henholdsvis klientens og terapeutens synspunkt. Hvordan var det at være i gruppeterapi? Hvordan arbejder terapeuterne med klienter, der har været udsat for seksuelle overgreb og vold? Pia kommer også ind på, hvordan det var som uddannet psykoterapeut selv at skulle være klient.

Torsdag d. 10.03.16 - At gå alene
Hvorfor i al verdenen skrive en bog  om noget så svært og udleverende som overgreb og senfølger!? Jens fortæller om sin baggrund og om sin bog Alleingänger – En svag dreng, der udkom d. 25. januar. Hvad var motivationen for at skrive den, hvordan var processen og hvad håber han at få ud af det?

Onsdag d. 10.02.16 - Debat og dialog om cafémøderne
P.g.a. aflysning fra oplægsholderen blev det til en snak og debat om cafémødernene. F.eks. om der er noget, der kan være bedre eller noget der mangler, er der forslag til emner til nye oplæg, hvilke behov er der for at mødes ud over cafémøderne?

Tirsdag d. 12.01.16 - Min genvunde magt over egne følelser
Nynne fortæller sin historie. Hun kommer bl.a. ind på, hvordan hendes proces med op- og nedture har været, igennem hendes terapiforløb de seneste ti år. Hvad har haft betydning, hvad har gjort ondt og hvordan har hun det i dag?

Torsdag d. 10.12.15 - Om senfølger 
"Jeg vil gerne fortælle om de veje, jeg har gået; min måde at slutte fred med min krop og min fortid. Jeg oplever, at jeg er gået fra at være offer til at være et menneske, der kan tage ansvar for mig selv." 

Onsdag d. 04.11.15 - Om tandlægeskræk - patient og tandlæge
Sammen med sin tandlæge Charlotte  Winberg holder Lissi Sys Kronborg et oplæg  om tandlægeskræk forårsaget af senfølger efter overgreb i barndommen.

Tirsdag d. 13.10.15 - Latterterapi - hvordan man kan le af alt det, der ikke er så sjovt!?
John Lansner deler sin viden og personlige erfaringer med latterterapi som behandling, af de overgreb han var udsat for i sin barndom samt fortæller om sin egen uddannelse som lattercoach.  


Onsdag d. 08.04.15 - SE-terapi
SE står for Somatic Experiencing og kaldes også choktraumeterapi. I SE-terapi bruges kroppens helende ressourcer som hjælp til at regulere og genetablere balancen i nervesystemet. Annelise Lindum, choktraumeterapeut, vil i sit oplæg uddybe, hvordan og hvorfor det virker så godt.

Tirsdag d. 10.03.15 - Road to change
Den skotske skuespiller og musiker Matthew McVarish har netop afsluttet en 16.000 km lang vandring fra hovedstad til hovedstad i EU for at stoppe tavsheden om seksuelle overgreb mod børn. Hans rejse startede 31. maj 2013 og sluttede 7. februar 2015 i Edinburgh, hvor 5 danskere gik den sidste mil - "The Royal Mile" - sammen med ham og 1.000 andre i et optog fra Edinburgh Castle til The Scottish Parliament.

Gennem 'Road to Change' er Matthew bl.a. blevet inviteret til at tale i FN og fik en personlig audiens hos pave Francis, mens generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, sluttede sig til en gåtur sammen med Matty. Da han i september 2013 kom til København på sin vandring, besøgte han Spor og holdt et foredrag ved et cafémøde.

Vi tager hatten af for Matthew McVarish' fantastiske arbejde for at stoppe tavsheden om seksuelle overgreb mod børn, få ophævet forældelsesfristen i alle EU lande og danne netværk på tværs af landene. Vi er utroligt glade for af at kunne byde ham velkommen tilbage til et cafémøde i København 

Torsdag d. 05.02.15 - Filmfremvisning: 'In her place'
Marian har siden 2012 flere gange været i Egypten for at undervise om behandling af voksnes senfølger af seksuelle overgreb. Trods store kulturelle forskelle er senfølgerne de samme, hvilket bl.a. fremgår af den lille film 'In her place'. 

Onsdag d. 07.01.15 - Fra overlevelse til livskvalitet
En kvinde fortæller om, hvordan det føltes, da traumerne efter seksuelle overgreb brød igennem som voksen og, hvordan det har været muligt for hende at finde glæde og livskvalitet. 

Tirsdag d. 09.12.14 - Barndomsnatten i dagens lys
En mandlig overlever fortæller om konsekvenserne af en barndom med incest og arbejdet med at overvinde senfølger.

Torsdag d. 06.11.14 - Grooming m.m.
Knud vil fokusere på den såkaldte kærlighedssøgende krænker og han vil bl.a. komme ind på grooming, identitet, PTSD og retraumatisering, terapi og recovery.  

Onsdag d. 08.10.14 - Pårørende til en seksuelt krænket
Tanker og refleksioner over dilemmaer som både far og kæreste til seksuelt krænkede.

Tirsdag d. 09.09.14 - Drømme og drømmetydning
Anne  fortæller om, hvordan hun har arbejdet med sine drømme og hvorfor de har været så vigtigt et 'redskab' i hendes helingsproces.


Torsdag d. 10.04.14 - Tre sider af samme forløb
Tre kvinder fortæller hvordan de hver især oplevede forløbet, da den ene af kvinderne afslørede det seksuelle misbrug, hun var udsat for.

Onsdag d. 12.03.14 - Misbrug som mestringsstrategi 
En mand fortæller om, hvordan han bedøvede sin smerte med alkohol men også om, hvordan det lykkedes ham at komme ud af sit alkoholmisbrug og konfrontere årsagerne til misbruget.

Tirsdag d. 11.02.14 - Arbejdsrelationer
Aftenens oplæg holdes af Lissi, der fortæller om, hvordan hendes arbejdsliv påvirkes af senfølger og hvordan hun oplever, at relationerne til andre ‘ude i verden’ skaber konstante udfordringer. En kollega deltager.

Torsdag d. 09.01.14 - Offer-krænker-frelser-trekanten
Præsentation af en teori om det kommunikations-mønster der findes i dysfunktionelle relationer og et virkeligt godt 'arbejdsredskab'. 

Onsdag d. 11.12.13 - 
Synlighedsdagens udvikling
Marian fortæller om, hvad den årlige temadag for voksne med senfølger har betydet for hende både professionelt og personligt. Efter oplægget vil der være tid til spørgsmål og debat samt brainstorming om emner til næste års Synlighedsdag.
 

Tirsdag d. 12.11.13 - 
At være pårørende
En ung kvinde fortæller om, hvordan det har været at vokse op med en mor med senfølger af seksuelle overgreb.
 

Torsdag d. 10.10.13 - Gruppeterapi

Pia fortæller om sine erfaringer med et gruppeterapeutisk forløb på det tidligere Støttecenter mod incest, samt hvad terapiforløbet har betydet for hende. 

Onsdag d. 11.11.13 - Grænseproblematikker i det dysfunktionelle familiemønster

Der tages udgangspunkt i Eva Hildebrands teorier og oplægsholderen supplerer med personlige eksempler.

Onsdag d. 03.04.13 - Erfaringer fra det professionelle liv i psykiatrien og den personlige erfaring som pårørende
Som en fin afslutning på sæsonen kommer gospelkoret Mamas Out og synger for os.
  
Torsdag d. 07.03.13 - Seksuelle overgreb set i et familieperspektiv
Jeanne og Carsten fra PFSK (Pårørende Foreningen for Seksuelt Krænkede) holder oplæg om hvordan seksuelle overgreb påvirker en hel familie.
 
Onsdag d. 06.02.13 - Med skammen som følgesvend
Aftenens oplæg er en personlig beretning, hvor en kvinde fortæller om, hvordan skammen altid har fulgt hende og hvordan den stadigt påvirker hendes liv.
 
Torsdag d. 03.01.13 - Den svære jul
Denne gang holdes der ikke oplæg men der følges op på emnet fra december. Ordet er frit, for de der har lyst til at dele deres oplevelser og erfaringer.
 
Torsdag d. 06.12.12 - Den svære jul
To kvinder fortæller, hvordan og hvorfor julen for dem har været en tilbagevendende udfordring og hvordan det er nu. Derefter spørgsmål, debat og erfaringsudveksling. Det ene
oplæg kan læses her.

Onsdag d. 07.11.12 - Parforholdets udfordringer
En kvindes personlig beretning om udfordringer og erfaringer i parforholdet når senfølger er en del af bagagen. Oplæg til debat og erfaringsudveksling.
 
Torsdag d. 04.10.12 - Fra terapeut til klient
Aftenens oplægsholdere er Pia og Karsten, der fortæller om, hvordan det for dem var at gå fra selv at være behandlere til at komme i kontakt med egne overgrebshistorie og have brug for behandling.
 
Onsdag d. 05.09.12 - Livet uden senfølger
Karin Dyhr fortæller om, hvordan hun efter et liv med mange senfølger og meget behandling er nået frem til et liv, der ikke længere er belastet af fortidens skygger.
 
Tirsdag d. 14.08.12
Aflyst grundet manglende fremmøde