Cafémøder med oplæg i Kbh.

Hovedstadens Spor afholder cafémøder fra oktober til maj måned. Scroll ned ad siden for at se datoer og præsentationer af oplæggene. 

Møderne foregår kl. 18.30 -20.30 i 

Salonen
Østerbrogade 222
2100  København Ø

Vi har hele caféen for os selv under møderne (+ en personale til servering).

 

Der bliver holdt et oplæg, der tager udgangspunkt i senfølgeproblematikken. Oplægene kan være faglige eller det kan være personlige beretninger. Derefter er der tid til spørgsmål og debat. Deltagelse til cafémøderne er anonymt og det står enhver frit for, om man bare vil lytte, eller om man også ønsker at deltage i debatten.

Møderne er gratis, åbne arrangementer for alle over 18 år med interesse i emnet D.v.s. det er altså ikke nødvendigvis kun senfølgeramte, der deltager, det kan også være f.eks. pårørende, studerende og behandlere.  

 

Alle arrangementer bliver publiceret under nyheder her på hjemmesiden samt på Hovedstadens Spors FacebooksideHold øje med siderne, for det er også her, det bliver annonceret, hvis der er aflysninger eller ændringer i programmet.

Nedenfor er datoerne for Spors cafémøder i København for sæsonen oktober 2017 til maj 2018.

Omtale af oplæggene bliver lagt ind så snart vi modtager dem fra oplægsholderne.

 

Torsdag d. 07.12. - Offer-Krænker-Frelser Trekanten
Jeanne og Carsten vil i ord og handling demonstrere, hvorfor vi kan komme til at indgå i nogle meget uhensigtsmæssige kommunikationsmønstre med os selv og andre, samt hvordan mønstrene kan brydes, så kommunikationen bliver mere autentisk og ægte. 


Tirsdag d. 09.01.18 - En beretning 


Onsdag d. 07.02. - En beretning


Torsdag d. 08.03. - Hypnoterapi


Tirsdag d. 10.04. - Tilbage til kroppen
Oplægget holdes af Siff L. E. Skovenborg, psykomotorisk terapuet (det der tidligere hed afspændingspædagog). Siff deler både personlige erfaringer og faglig viden om, hvordan det er ikke at være 'på plads i sig selv', og hvordan det er muligt at generobre sin krop. 

Siff har lavet en videopræsentation af sig selv og sit oplæg, og den kan ses på Youtube.

Onsdag d. 09.05 - Afventer 


Klik her for at læse om oplægene, der har været afholdt på tidligere cafémøder.

Reportage fra cafémøde 10. dec. 2015 - en meget fin beskrivelse af, hvordan en deltager oplevede sit første cafémøde i København.  

På bloggen Asynje kan læses om en anden deltagers oplevelse af at deltage til et cafémøde for første gang.