Cafémøder med oplæg i Kbh.

Hovedstadens Spor afholder cafémøder fra oktober til maj måned. Scroll ned ad siden for at se datoer og præsentationer af oplæggene. 

Møderne foregår kl. 18.30 -20.30 i 

Salonen
Østerbrogade 222
2100  København Ø

Vi har hele caféen for os selv under møderne (+ en personale til servering).

 

Til nogle af møderne bliver holdt et oplæg, der tager udgangspunkt i senfølgeproblematikken. Oplægene kan være faglige eller det kan være personlige beretninger. Derefter er der tid til spørgsmål og debat. Andre gange er det dialog- og debatmøder, hvor vi tager fat i et emne. Eksempler kan f.eks. være tilgivelse, pårørende, seksualitet, grænser.

Deltagelse til cafémøderne er anonymt og det står enhver frit for, om man bare vil lytte, eller om man også ønsker at deltage i debatten.

Møderne er gratis, åbne arrangementer for alle interesserede over 18 år. Deltagere er senfølgeramte, pårørørende, fagprofessionelle og andre med interesse i emnet.  

 

Alle arrangementer bliver publiceret under Til kalenderen her på hjemmesiden samt under begivenheder på Hovedstadens Spors FacebooksideHold øje med siderne for det er også her, det bliver annonceret, hvis der er aflysninger eller ændringer i programmet.

Nedenfor er datoerne for Spors cafémøder i København for sæsonen 2018-19. Omtale af oplæggene bliver lagt ind så snart vi modtager dem fra oplægsholderne.

 

Onsdag d. 7. november - Stemmehøring som senfølge
Oplæg af Trine Høj Johnsen

At høre stemmer betyder ikke, at man er syg. Mange med senfølger oplever at høre stemmer som en sund reaktion på usunde oplevelser. Trine vil fortælle om, hvor stemmerne kommer fra, hvad deres funktion kan være for en person med senfølger, og hvordan mange arbejder hen imod et samarbejde med stemmerne frem for at kæmpe imod dem.


Torsdag d. 6. december - Min vej til livet
Oplæg af Jette Knudsen

Jeg tager udgangspunkt i min bog 'Min vej til livet' der er en personlig beretning om, hvordan mit liv har formet sig efter overgreb som barn (0-5 år). Jeg fortæller om min krops reaktion - fornægtelse, flugt, skyld, skam, sorg, smerte, afmagt, og alle de andre følelser der er tilknyttet. Jeg fortæller om vejen fra overlevelse til det at tilvælge kroppen - og livet - samt om mit valg af at leve som den jeg er idag.


Mandag d. 14. Dansens helende betydning
Oplæg af Soffie Dalsgaard, danser

Soffie vil tale om dansens betydning i forhold til senfølger. 
Yderligere beskrivelse følger senere 


Tirsdag d. 12. februar - Skam
Oplæg af Anne-Lise Lindum, psykoterapeut

Vi har en medfødt skam i form af følsomme sansninger af verden, der beskytter vores inderste sårbarhed og registrerer enhver form for forkerthed. Det kalder vi for ”passende skam”.

Jeg vil tale ud fra mine egne erfaringer med skam og skyld som til stadighed holdt mig fanget i en underliggende angst. Jeg vil tale om den skam, som opstår, når vi ikke bliver set, som dem vi er, og når vi bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage - også kaldet ”kerneskam”, hvor selvet er blevet gjort forkert af en anden. Skammens væsen dækker som regel over skamfuldheden ved at være udsat for andres umenneskelighed – som dækker over skammen ved at skulle være bærer af andres skamløse adfærd. En instinktiv vurdering af selvet, som resulterer i følelsen af værdiløshed, en frygt for at blive gennemskuet og desperat stræben efter perfektion.

Onsdag d. 13. marts - Børn af senfølgeramte
Oplæg af Susanne Grundt, psykoterapuet

Barnets vilkår når mor eller far er blevet seksuelt krænkede i barndommen. De færreste tænker på, at det seksuelt krænkede barn også bliver voksent, og selv får børn. Foredraget henvender sig til personer, som har interesse i at få indsigt i, hvordan seksuelle krænkelser i barndommen kan påvirke forældrerollen og vores familieliv. Foredraget vil byde på teoretisk indsigt, videns baseret tilgang og egen erfaring.


Torsdag d. 11. april - Historie og identitet
Oplæg ved Mona K. Hansen, psykoterapuet

Lad dig ikke definerer af de overgreb, svigt og krænkelser du har været udsat for. Lad det blive en del af den historie du ejer - og slip smerten. Jeg har gjort begge dele, og det glæder jeg mig til at dele med jer.
 

Mandag d. 6. maj - Grænser 
Debat- og dialogmøde, hvor vi sammen udforsker, hvad grænser er for noget, hvordan de mærkes, hvordan man sætter grænser, og hvad der ellers kommer frem i løbet af debatten.


Klik her for at læse om oplægene, der har været afholdt på tidligere cafémøder.

Reportage fra cafémøde 10. dec. 2015 - en meget fin beskrivelse af, hvordan en deltager oplevede sit første cafémøde i København.  

På bloggen Asynje kan læses om en anden deltagers oplevelse af at deltage til et cafémøde for første gang.