Frivillige søges

Spor består af aktive medlemmer og frivillige, som er gået sammen om at skabe indflydelse og forandringer for voksne der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Vi er talerør for voksne med senfølger og arrangerer Synlighedsdage og cafémøder, indsamler viden, holder oplæg, skaber netværk og politisk kontakt. 

- Vil du være med til at udbrede kendskab til senfølger af seksuelle overgreb?
- Eller har du tid og lyst til at facilitere grupper og møder?
- Eller brænder du for at forbedre forholdene for voksne med senfølger?
- Er du god til praktiske opgaver, der viser sig hen ad vejen?

 

Vi sætter mennesket før systemet og har plads til alle, der vil være med til at realisere formålene. Hvad enten du har senfølger, er pårørende, studerende eller fagperson, har Spor brug for dit engagement.

Foreningens dybtgående viden om senfølger og traumebevidsthed bruges til at efterleve foreningens værdigrundlag, hver gang vi mødes.

Vi har sagen som ledestjerne for det frivillige arbejde, fordi vores tid og kræfter skal tjene foreningens formål. Det kan du læse mere om Spors frivilligpolitik (kommer senere).

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at være frivillig i Spor, kan du kontakte koordinator Bolette Westerholt på bolette@landsforeningen-spor.dk eller ringe på tlf.nr.: 3014 5452.

OBS! Spor tilbyder ikke rådgivning eller behandling.