Spors 'Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb'

Den 9. april 2015 udsendte Spor et notat om de sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb.

"Med dette notat ønsker Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb at orientere om vores, de senfølgeramtes, eget perspektiv på hjælpeforanstaltninger og forebyggelse på området. Spor ønsker, at Danmark i lighed med Grønland får en national strategi og handlingsplan, som sætter fokus på problemet og dets reelle omfang samt sikrer hjælp til senfølgeramte med udgangspunkt i den enkeltes situation."

Notatet er blevet sendt til til ministre, politikere i Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Retsudvalget, Kommunaludvalget og Undervisnings- og Forskningsudvalget. Deruover er det sendt til Danske Regioner og KL samt til forskellige interesseorganisationer, CSM-Centrene m.fl. Endeligt har pressen også fået det sammen med en pressemeddelelse

Link til: Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb.