Socialstyrelsens vidensnotat: Voksne med senfølger...

Dette notat giver en oversigt over den aktuelle viden om mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb og om sociale indsatser over for denne gruppe. Formålet med notatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området.

Klik her for at læse udgivelsen som pdf-fil.