Om foreningen

Formål

Landsforeningen Spor har til formål:

  1. At synliggøre voksnes senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.
  2. At indsamle og formidle viden om senfølger af seksuelle overgreb og pårørendeproblematikker.
  3. At skabe rammer for, at medlemmerne kan danne netværk.
  4. At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme disses interesser samfundspolitisk.

Spor er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.

Foreningens vedtægter kan læses her.

 

Kort om foreningen 
Spor bliver pt. drevet af frivillig arbejdskraft og af en ansat frivilligkoordinator. Foreningen arbejder på at få etableret et sekretariat via midler fra fonde og offentlige puljer. 

Vi modtager midler fra forskellige puljer til projekter, men foreningens eksistens er betinget af , at vi også modtager donationer og legater. 

 

Spors historie
I 2004 blev den første temadag for voksne seksuelt misbrugte afholdt i Århus - Synlighedsdagen. Den blev arrangeret i et samarbejde mellem fire århusianske incestcentre i forbindelse med Joan Søstrenes jubilæum. Året efter kom København med på banen.

De incestcentre, som arrangerede temadagen i København, blev efter fire år nødt til at spare den væk pga. manglende ressourcer. For at undgå, at Synlighedsdagen i København blev nedlagt, opstod idéen om at starte Landsforeningen Synlighedsdagen, så temadagen derved var sikret fortsat eksistens.

 

Fra Foreningen Synlighedsdagen til Landsforeningen Spor
Efterhånden kom foreningens aktiviteter dog til at brede sig, så der begyndte at opstå nogen forvirring omkring navnet, da det både var navnet på foreningen og på temadagen. Derfor blev det i  maj 2011 besluttet at lade foreningen skifte navn.

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at foreningens nye navn er Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb. Ved samme lejlighed blev det vedtaget, at vi er en bruger- og interesseorganisation for seksuelt misbrugte.

Synlighedsdagen eksisterer fortsat som en temadag og i København arrangeres den af Spor. Fra 2005 - 2008 blev den i København afholdt i 'Krudttønden' men voksede sig så stor, så der måtte findes andre mere velegnede lokaler. Siden 2009 har den været afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge.

Temadagen afholdes i København, Aahus, Kolding, Odense, Aabenraa og Aalborg samt måske lejlighedsvist i andre byer. Der kan læses mere om temadagen på www.synlighedsdagen.dk.