Lokalafdelinger

Nordjysk Spor, Midtjysk Spor samt Sønderjysk Spor blev etableret i løbet af 2014, Hovedstadens Spor i januar 2015, Fyns Spor i foråret 2015 og Sydsjællands Spor vinteren 2016.

 

Lokalafdelingerne arbejder udfra de samme tre formål, som Landsforeningen men med lokalt og regionalt sigte. Det største arbejde ligger i at være arrangører eller medarrangører af Synlighedsdagen.

 

Hovedstadens Spor afholder månedlige cafémøder fra oktober til maj samt drop-in møder hver anden tirsdag. Begge dele foregår på Frederiksberg.

 

Spor arbejder på at etablere lokalafdelinger over hele landet. Der er brug for det, og der er stor efterspørgsel på arrangementer for voksne med senfølger rundt om i landet. Det kræver imidlertid, at der er frivillige og aktive medlemmer i lokalområderne. Hvis du har lyst til at høre mere om det frivillige arbejde i Spor, skal du være meget velkommen til at kontakte vores frivilligkoordinator Bolette Westerholt på tlf. 3014 5452 eller på mail bolette@landsforeningen-spor.dk