Spor informerer om konsekvenserne
af seksuelle overgreb i barndommen

Overgreb på børn og voksnes senfølger heraf, er et alvorligt problem for såvel den ramte, for de pårørende og for samfundet som helhed. Tavshed, hemmeligholdelse samt manglende viden og forståelse er med til at opretholde problemerne.

På disse sider kan du finde informationer af forskellig slags: Artikler, bacheloropgaver, links, nyheder, arrangementer og meget mere.